Wie zijn wij?

SKiP (Stichting Kinderdagverblijven Pippeloentje – Pluk) verzorgt al vanaf 1990 kinderopvang in Zandvoort. We zijn een stichting zonder winstoogmerk en zijn lid van de Brancheorganisatie Kinderopvang. Onze lange ervaring, ons enthousiasme en onze liefde voor de kinderen staan garant voor uitstekende kwaliteit.

Behalve de ruime aandacht voor scholing van alle medewerkers is voor ons ook de inrichting van de ruimte, het contact met de ouders, het enthousiasme van iedereen en onze gezamenlijke visie van groot belang. Diverse pedagogen zijn hierbij onze inspiratiebron. In ons pedagogisch beleidsplan leest u hier meer over.

Jaarlijks worden wij bevestigd in ons streven naar hoge kwaliteit: tijdens de jaarlijkse inspectie van de GGD (laatste inspectie rapporten: Inspectierapport Pippeloentje 2018,  Inspectierapport Pluk 2018, Inspectierapport Pipkids 2018 en Inspectierapport de boomhut 2018.  de kwalificatie als leerbedrijf, maar vooral tijdens de jaarlijkse tevredenheidsmeting onder de ouders. Natuurlijk zijn we in de loop van de jaren (al bijna 25!) gegroeid en meegegroeid om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van nu. We vernieuwen ons en zijn trots op wat we doen. Dit laten we graag aan u zien, dus bent u nieuwsgierig? Kom gerust eens langs of maak een afspraak met een van onze leidinggevenden. Dan proeft u de sfeer en vertellen we u over de dagelijkse rituelen en alle extra activiteiten zoals het peuterdansen, het voorlees-ontbijt, ons jaarlijkse zomerfeest, het uitstapje naar Artis, en natuurlijk carnaval, Sinterklaas, enz. enz. Maar ook willen we het graag hebben over de individuele aandacht voor ieder kind, ons kind-volg-systeem en ons contact met alle basisscholen van Zandvoort. We maken graag even tijd voor u!

Nieuws!

Het Winterfeest op Pluk was weer een groot succes!