De Basis- en Plus-contracten

SKiP wil ouders zo voordelig en flexibel mogelijk kinderopvang kunnen aanbieden. Dit menen we het beste te kunnen doen door middel van het aanbieden van een ‘Basiscontract’ eventueel aangevuld met zgn. ‘Plus-contracten’. Op deze manier hopen we iedereen een passend contract aan te kunnen bieden en betaalt u niet meer dan u nodig heeft!

Het Basiscontract voorziet in opvang van 7:30 uur tot 18:00 uur gedurende 52 weken per jaar. Binnen dit basiscontract kunt u kiezen voor hele of halve dagen opvang.

Indien u  gebruik wilt maken van de flexibele opvang (een vast aantal dagdelen per week of per maand, variabel in te roosteren) dan kunt u gebruik maken van een Flexibel contract.

Op Kinderdagverblijf Pippeloentje bieden we bovendien nog een uitbreiding in de openingstijden tot 19.00 uur. Door middel van het afsluiten van een Plus-eten-contract kunt u hiervan gebruik maken. Uw kind krijgt dan tevens een verantwoorde warme maaltijd.

Zie ook de Algemene Voorwaarden KInderopvang van de Branchorganisatie Kinderopvang, ons Huishoudelijk Reglement , Veiligheids en gezondheidsbeleid en Een ziek kind op Pippeloentje of Pluk

Dagindeling

Een dag op Pippeloentje en Pluk kent veel vaste momenten en rituelen. Dit biedt de kinderen houvast en vergroot daardoor hun gevoel van veiligheid.

De dagindeling ziet er als volgt uit:

ochtend
7.30 – 9.30 De kinderen worden gebracht. We starten gezamenlijk in de middenruimte (daar kunnen de ouders ook een kopje koffie of thee drinken), na een poosje gaat iedereen naar de eigen groep.
9.45 Aan tafel voor fruit(hapjes) en wat drinken.
10.15 Iedereen wordt verschoond of gaat naar de toilet.
10.30 – 11.30 Tijd om te spelen (binnen of buiten), knutselen of wandelen, afhankelijk van het weer en de ideeën van de kinderen en de pedagogisch medewerkers.
11.30 Even opruimen en aan tafel voor de broodmaaltijd (misschien heeft Betty, onze keukenhulp, iets lekkers klaargemaakt…).
12.30 Uitkleden, verschonen en toiletronde.
12.45 De meeste kinderen gaan nu slapen of rusten.
middag
12.45 – 13.15 De kinderen die een halve dag komen worden nu opgehaald of gebracht.
15.00 Wakker worden en aankleden!
15.15 Tijd voor een cracker o.i.d. en wat te drinken.
15.45 Nogmaals een verschoon- of toiletronde.
16.30 – 18.00 Kinderen (die niet blijven eten) worden opgehaald.
18.00 – 19.00 De overige kinderen van Pippeloentje gaan inmiddels aan tafel. Smullen maar!

Een dag op het kinderdagverblijf wordt op deze manier voorspelbaar en vertrouwd. Saai zal het daarentegen nooit worden, daarvoor blijven er teveel leuke en spannende dingen om mee te maken!

En natuurlijk zijn deze tijden slechts richttijden! Het belang van ieder kind afzonderlijk staat voorop, dus wanneer het voor hem of haar wenselijk is wordt hiervan afgeweken. Vanzelfsprekend volgen de jongste baby’s hun eigen dagritme.

Nieuws!

Foto’s van Sinterklaas bekijken? inloggen!