Onze algemene pedagogische doelstelling

“Kinderen opvangen buiten de huiselijke kring op een wijze die aansluit bij de wensen en de behoefte van het kind en die kinderen stimuleert in hun groei naar volwassenheid.”

Visie

“Het begint bij het kind”

Met onze visie als uitgangspunt willen we de algemene doelstelling bereiken door te steunen op:

Vijf pijlers als ‘de vingers van een hand’

Thuis

Kinderdagverblijf Pippeloentje en kinderdagverblijf Pluk moeten een verlengstuk zijn van thuis, niet vervangend eerder aanvullend; een plek waar ouders hun kinderen met een gerust hart brengen.

Veilig en vertrouwd

De kinderen moeten zich veilig en vertrouwd voelen bij de leiding, de andere kinderen en de ruimte waarin ze verblijven.

Ontwikkelen

De kinderen moeten zich tijdens de opvang in de omgang met de volwassenen, de andere kinderen en het aangeboden spelmateriaal emotioneel, sociaal, en verstandelijk kunnen ontwikkelen.

Zorg voor elkaar

De kinderen moeten de waarden en normen van deze maatschappij leren: we leren ze zorg dragen en respect hebben voor elkaar, het speelgoed en de ruimte.

Zelf doen

Bij jonge kinderen zijn hun capaciteiten in aanleg aanwezig, de kinderen krijgen een grote vrijheid om die te ontplooien. Zelfstandig gedrag en ervarend leren worden gestimuleerd.

Belangrijk binnen ons pedagogisch beleid is onze visie op de benadering van kinderen, de rol van de natuur in ons dagprogramma en de keuze voor aparte babygroepen. Daarnaast is het goed om te weten dat wij niet vastzitten aan een bepaald onderwijsprogramma, wij bieden ruim voldoende ontwikkelingsmogelijkheden en hebben goed contact met alle basisscholen van Zandvoort. We observeren bovendien alle kinderen volgens 2 erkende observatiemethodes. Deze worden besproken tijdens het jaarlijks oudergesprek en, wanneer uw kind de leeftijd van 4 jaar heeft bereikt, verstuurd naar de leerkracht van de basisschool van uw keuze (vanzelfsprekend na overleg met de ouders).

Wilt u meer weten van ons pedagogisch beleid? Raadpleeg dan hier ons Pedagogisch Beleid

Nieuws!

Wij komen de warme dagen wel door met …….